[bezoek onze website]

NAAM HUURDER
ADRES HUURDER
POSTCODE PLAATS HUURDER
PLAATS, DATUM


Betreft: afrekening servicekosten


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij treft u een overzicht van de kosten van overeengekomen diensten gedurende de periode van DATUM tot DATUM.

De kosten van deze diensten zijn €  BEDRAG. U heeft gedurende deze periode een voorschot betaald van € BEDRAG. Het verschil bedraagt € BEDRAG.

Ik verzoek u binnen 30 dagen dagen na dagtekening van deze brief het verschil van € BEDRAG te voldoen te voldoen op rekening REKENINGNUMMER ten name van TENAAMSTELLING REKENING.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


NAAM VERHUURDER