Hennepplantage

Een wiet kwekerij die uw huurder in het gehuurde heeft opgezet biedt vrijwel altijd voldoende basis om het huurcontract via de kantonrechter te kunnen beëindigen.

Ontbinding huurcontract vanwege wietplantage

Een wietplantage die door of via uw huurder in het gehuurde is opgezet is meestal voldoende basis om het huurcontract via de rechter te kunnen ontbinden.

Prioriteit is de woning of het bedrijfspand zo snel mogelijk leeg te krijgen. U wilt natuurlijk niet verder met deze huurder. Wekelijks breekt in een woning in Nederland brand uit als gevolg van kortsluiting in een hennepkwekerij. Uw verzekeringsmaatschappij zal brand- of waterschade als gevolg van een illegale hennepplantage vaak niet uitkeren.

De verhuurder dient zelf op te treden tegen deze huurders door het opstarten van een gerechtelijke procedure om het huurcontract te ontbinden. Het is immers meestal niet mogelijk de huur op te zeggen gezien de huurbescherming of overeengekomen huurperiodes. Of de huurder al dan niet strafrechtelijk vervolgd wordt is in de civielrechtelijke uitzettingsprocedure niet relevant.

Het enkele feit dat zich in het gehuurde een wietkwekerij is opgezet is meestal voldoende voor de rechter om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan. Het is niet van doorslaggevend belang of sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt. Wanneer de teelt bedrijfsmatig is, is ontbinding en ontruiming zonder meer gerechtvaardigd. Echter ook als er sprake is van teelt voor eigen gebruik kan de ontbinding gerechtvaardigd zijn.

Onze juristen procederen voor u tegen en lage kosten

Voor het voeren van gerechtelijke procedures is specialistische kennis van huur- en procesrecht vereist. De ervaren juristen van Ontruimingsvonnis.nl beschikken over deze kennis en kunnen u al het werk uit handen nemen voor een vast tarief van slechts € 999,00 (incl. BTW, griffierecht, betekeningskosten). Voor dit bedrag voeren wij de gehele procedure bij de kantonrechter, in heel Nederland en ongeacht de duur van de procedure en hoeveelheid werk. Zo komt u niet voor verrassingen te staan!

Leg uw zaak kosteloos aan onze juristen voor!

Neem contact met ons op en een van onze juristen beoordeelt gratis en vrijblijvend of uw zaak door ons in behandeling kan worden genomen. U wordt geadviseerd over de juridische haalbaarheid van uw zaak.