Huurachterstand

Een huurachterstand van drie maanden of meer is vrijwel altijd voldoende basis om de huurovereenkomst met uw huurder via de kantonrechter te kunnen beëindigen.

Huurovereenkomst ontbinden op grond van huurachterstand

Een huurachterstand van drie maanden of meer is vrijwel altijd voldoende basis om het huurcontract met uw huurder via de kantonrechter te kunnen ontbinden.

Wij begrijpen dat u huurachterstanden en ontruimingen zo veel mogelijk probeert te voorkomen. Het komt echter voor dat een huurder de achterstand laat oplopen. Prioriteit is dan de woning of bedrijfsruimte zo snel mogelijk leeg te krijgen, zodat u weer aan een betalende huurder kunt verhuren. Immers uw schade loopt iedere maand op en ook uw eventuele hypotheekverplichtingen lopen door.

U als verhuurder dient zelf op te treden tegen een dergelijke huurder door het opstarten van een gerechtelijke procedure om de huurovereenkomst te beëindigen. U kunt immers meestal niet de huur opzeggen gezien de huurbescherming of overeengekomen huurperiodes.

Als de huurder niet betaalt, dan pleegt deze wanprestatie. Iedere tekortkoming van de huurder in de nakoming van de huurovereenkomst geeft de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Uit de jurisprudentie volgt dat minimaal 3 maanden huurachterstand moet bestaan om ontbinding te rechtvaardigen.

Onze juristen procederen voor u tegen vaste en lage kosten

Voor het voeren van gerechtelijke procedures is specialistische kennis van huur- en procesrecht vereist. De ervaren juristen van Ontruimingsvonnis.nl beschikken over deze kennis en kunnen u al het werk uit handen nemen voor een vast tarief van slechts € 999,00 (incl. BTW, griffierecht, betekeningskosten). Als de huurachterstand hoger is als € 12.500,00 dan bedraagt het tarief € 1.499,00 (incl. BTW, griffierecht, betekeningskosten). Voor dit bedrag voeren wij de gehele procedure bij de kantonrechter, in heel Nederland en ongeacht de duur van de procedure en hoeveelheid werk. Zo komt u niet voor verrassingen te staan!

Leg uw zaak kosteloos aan onze juristen voor!

Neem contact met ons op en een van onze juristen beoordeelt gratis en vrijblijvend of uw zaak door ons in behandeling kan worden genomen. U wordt geadviseerd over de juridische haalbaarheid van uw zaak.