Illegale onderverhuur

Van illegale onderverhuur is sprake als uw huurder de woning of bedrijfsruimte zonder uw toestemming aan een ander heeft onderverhuurd. Dit biedt veelal voldoende grond om het huurcontract via de kantonrechter te ontbinden.

Huurcontract beëindigen vanwege illegale onderverhuur

Als uw huurder de woning of bedrijfsruimte zonder uw toestemming aan een ander heeft onderverhuurd, is er sprake van illegale onderverhuur op grond waarvan de rechter huurovereenkomst veelal zal ontbinden.

Vaak zult u het huurcontract met uw huurder willen beëindigen, indien uw huurder heeft onderverhuurd (vaak tegen een hogere prijs) zonder uw toestemming. U wordt immers opgezadeld met een onbekende in uw pand, waarvan u de financiële situatie of geschiktheid niet heeft kunnen beoordelen.

Er dient een gerechtelijke procedure te worden opgestart om het huurcontract te ontbinden. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen woonruimte en bedrijfsruimte.

Indien uw huurder zonder toestemming een woonruimte heeft onderverhuurd, dan zal conform de wet de huurovereenkomst tussen uw huurder en de onderhuurder na ontbinding door de rechter door u als verhuurder worden voortgezet. Echter ook deze huurovereenkomst kan binnen zes maanden na de voortzetting worden ontbonden door de kantonrechter, bijvoorbeeld omdat de onderhuurder de huurbetalingsverplichting financieel niet kan opbrengen. De onderhuurder van bedrijfsruimte wordt niet op een dergelijke wijze beschermd door de wet, waardoor een onderhuurovereenkomst wordt beëindigd als de huurovereenkomst met uw hoofdhuurder wordt ontbonden door de kantonrechter.

Onze juristen procederen voor u tegen en lage kosten

Voor het voeren van gerechtelijke procedures is specialistische kennis van huur- en procesrecht vereist. De ervaren juristen van Ontruimingsvonnis.nl beschikken over deze kennis en kunnen u al het werk uit handen nemen voor een vast tarief van slechts € 999,00 (incl. BTW, griffierecht, betekeningskosten). Voor dit bedrag voeren wij de gehele procedure bij de kantonrechter, in heel Nederland en ongeacht de duur van de procedure en hoeveelheid werk. Zo komt u niet voor verrassingen te staan!

Leg uw zaak kosteloos aan onze juristen voor!

Neem contact met ons op en een van onze juristen beoordeelt gratis en vrijblijvend of uw zaak door ons in behandeling kan worden genomen. U wordt geadviseerd over de juridische haalbaarheid van uw zaak.