Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Onrechtmatige onderhuur, ontbinding, schadevergoeding

26 May 2011

Woning onrechtmatig onderverhuurd. De verhuurder overlegt een kopie van het huurcontract tussen de hoofdhuurder en onderhuurder. Op basis hiervan en op basis van de ten overstaan van de politie afgelegde verklaring beslist de kantonrechter dat de hoofdhuurder ten opzichte van de verhuurder wanprestatie heeft gepleegd door de woning onder te verhuren. De huurovereenkomst tussen hoofdhuurder en verhuurder wordt ontbonden. Hoofdhuurder wordt tevens veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding ter grootte van de door hem behaalde opbrengst.Lees meer