Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Overlast huisgenoten en huurder leidt tot ontbinding

24 Aug 2011

Huurcontract ontbonden op basis van overlast, zoals geluidshinder, vervuiling en andere vormen van hinder (agressie, vernieling, vervuiling, dierenmishandeling, hondenpoep), tijdens en langere periode, al dan niet veroorzaakt door huisgenoten of derden die zich met toestemming van huurder in of bij de woning ophouden.Lees meer