Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Onderhuur, rechter ontbindt huurcontract met huurder en onderverhuurder

16 Oct 2011

Omdat de huurder heeft onderverhuurd (in gebruik heeft gegeven aan derden) zonder toetsemming van de verhuurder, wordt de huurovereenkomst tussen verhuurder en hoofdhuurder ontbonden. Ook de huurovereenkomst met de onderhuurder wordt ontbonden omdat een afweging van artikel 7:269 lid 2 sub c BW in het nadeel uitvalt van de onderhuurder.Lees meer