Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding ondanks 40 verklaringen buurtbewoners dat er geen overlast was

25 Nov 2011

Een eerdere huurovereenkomst tussen partijen werd met wederzijds goedvinden ontbonden (a.g.v. burenruzie tussen huurder en de buren), waarna een nieuwe huurovereenkomst tussen partijen werd opgesteld voor een ander adres. Dit om een einde te maken aan de overlast als gevolg van de burenruzie op het oude adres. Er zijn daarbij diverse nieuwe afspraken gemaakt inhoudende dat huurder geen nieuwe overlast zou veroorzaken. Op het nieuwe adres is wederom een burenruzie ontstaan. Er zijn diverse registraties opgenomen door de politie van huiselijke twist, bedreiging, vernieling en eenvoudige en zware mishandeling. Huurder heeft echter 40 verklaringen overlegd van buurtbewoners die verklaren dat huurder geen overlast veroorzaakt. Huurder heeft niet betwist dat de politie nog regelmatig wordt ingeschakeld. De rechter beslist dat dit onder het veroorzaken van overlast valt, omdat buurtbewoners hierdoor onrust kunnen ervaren. De 40 verklaringen doen hieraan niet af, omdat het mogelijk is dat de de buurtbewoners niet op de hoogte zijn van de feiten geregistreerd bij de politie en de specifieke afspraken tussen huurder en verhuurder m.b.t. de overlast. De voozieningenrechter beslist dan ook dat de woning dient te worden ontruimd.Lees meer