Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding huurovereenkomst bedrijfspand wegens betalingsachterstand

25 Nov 2011

Rechter ontbindt huurovereenkomst bedrijfpand om reden van tekortkomingen van de huurder in de naleving van de huurovereenkomst. Naar aanleiding van een renovatie aan het bedrijfpand, huurt verhuurder tijdelijk een vervangend pand aan de huurder. Na afronding van de renovatie weigert verhuurder om de huurder toegang te bieden tot het oorspronkelijke bedrijfpand. De huurovereenkomst van het tijdelijke pand wordt beeingdigt. Verhuurder vordert ontbinding van het oorspronkelijke bedrijfpand op basis van tekortkomingen zoals, huurachterstand van beide bedrijfspanden, het zonder toestemming wijzigingen aanbrengen in het gehuurde en het plaatsen van een rolluik.

De rechter beslist dat de huurder is tekortgekomen in de nakoming van de huurovereenkomst. Gezien de feiten en omstandigheden van de situatie acht de rechter een ontbinding rechtvaardig. Het belang van de verhuurder wordt in deze bovengesteld op het belang van de huurder. De verhuurder moet erop kunnen rekenen dat er een behoorlijke naleving plaatsvindt op de plichten die een huurovereenkomst met zich meebrengt.

Op  basis van voorgaande beslist de rechter ontbinding van het oorspronkelijke bedrijfspand en ontruiming van het vervangend bedrijfspand.Lees meer