Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Hennepkwekerij leidt toch tot ontbinding van huurovereenkomst in Hoger Beroep

30 Nov 2011

Na afwijzing van haar vordering tot onbinding van de huurovereenkomst bij de kantonrechter, wendt verhuurder zich tot het Hof. De kantonrechter was van oordeel dat het kweken van de huurder van hennepplanten wel als een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst wordt gezien. Maar dat de tekortkoming van te geringe aard was om over te gaan op ontbinding van de huurovereenkomst. Op basis hiervan beslist de kantonrechter verhuurder als de in ongelijk gestelde partij.

Het hof beslist dat elke vorm van tekortkoming een rechtvaardiging biedt voor de wederpartij om over te gaan op ontbinding van de huurovereenkomst. Tenzij de tekortkoming te gering is om ontbinding als gevolg te hebben. Het hof is van oordeel dat het kweken van dertien henneplanten wel degelijk een tekortkoming in de naleving van de plichten van de huurovereenkomst is. Huurder voert aan dat zij niet zou weten dat haar partner henneplanten kweektte. Het hof acht dit verweer niet voldoende aannemelijk gemaakt en is van oordeel dat de huurder uit hoofde van haar zorgplicht moet toezien op het gebruik van anderen in het gehuurde.

Het hof vernietigt de uitspraak van de rechter waarvan beroep en ontbindt de huurovereenkomst tussen de partijen.Lees meer