Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming gekraakte woning

14 Dec 2011

Gedaagden zijn zonder toestemming van de eigenaar de woning gaan bewonen.  De eigenaar is inmiddels overleden, waardoor zijn erfgenamen de nieuwe eigenaren van de woning zijn geworden. Die nieuwe eigenaren vorderen ontruiming van de woning om over te kunnen gaan op verkoop. De woning heeft twee serieuze kandidaat-kopers, die alleen een bod willen uitbrengen op het moment dat de woning niet meer in gebruik is door anderen.  

Gedaagden hebben aangevoerd dat het gezien hun belang niet redelijk is om over te gaan op ontruimen. Zij zijn immers altijd bereid geweest om de woning te verlaten als deze eenmaal was verkocht. Gedaagden voeren aan dat het op het moment moeilijk is om een (betaalbare) woning te vinden. Hierdoor vinden gedaagden dat zij een zwaarwegend belang hebben om van de woning gebruik te mogen blijven maken.

De vraag die de rechter in deze stelt is wiens belang zwaarder weegt. De rechter is van oordeel dat het belang van de eigenaren zwaarder weegt. De rechter kan zich vinden in het standpunt van de eiser, dat zij de woning vrij willen maken van gebruikers zonder recht. Dat de gedaagden een dak boven hun hoofd moeten hebben is vrijwel een belangrijk belang. Voorts is niet gebleken dat het voor gedaagden niet mogelijk is om binnen korte tijd een woning te verkrijgen.

Op basis van voorgaande, beslist de rechter tot ontruimining van de woning.Lees meer