Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming na stelselmatige nachtelijke overlast

16 Dec 2011

In een eerder kort geding vorderde verhuurder ontruiming van de woning op basis van nachtelijke geluidsoverlast, veroorzaakt door huurder. In de uitspraak van de rechter wees de voorzieningenrechter de eis af omdat hij van mening was dat de overlast niet zwaarwegend genoeg was om ontruiming te rechtvaardigen tenzij de huurder de overlast niet wist te reduceren of geen halt weet te roepen aan de overlast bezorgende drugskoeriers die zijn woning bezoeken.

Nu de overlast blijft voorduren vordert verhuurder op basis van verklaringen van omwonenden opnieuw ontruiming. Huurder ontkent de overlast, eventuele hinder zou volgens hem te wijten zijn aan de slechte geluidsisolatie van de woning. Ook ontkent de huurder de handel in drugs en de gelegenheid tot prostitutie in de woning. Ontruiming zou er toe leiden dat huurder op straat komt te staan, gezien hij geen hogere huur kan betalen dan de nu verschuldige huur. Tevens zal ook zijn verzoek tot toelating in de WSNP in gevaar komen.

De voorzieningenrechter stelt nu de vraag of huurder na het eerder in een kort geding gewezen vonnis, nog steeds geluidsoverlast voor zijn buren veroorzaakt. Indien de vraag bevestigend wordt beantwoord is ontruiming rechtvaardig, gezien nachtelijke geluidsoverlast  onacceptabel wordt geacht. De voorzieningenrechter is verder ook van mening dat degene die nachtelijke geluidsoverlast aan zijn buren bezorgd, aanleiding geeft tot ontbinding van de huurovereenkomst. De gehorigheid van de woning is tevens geen excuus voor de geluidsoverlast, maar juist een reden om geluidsoverlast uit te sluiten.

Uit de klachten van de omwonenden is gebleken dat de nachtelijke geluidsoverlast na het eerder kort geding niet is verminderd. Dit kan worden gezien als een ernstige wanprestatie jegens de verhuurder. De omstandigheden die huurder in zijn verweer oproept kunnen niet tegen de verhuurder worden gebruikt. Gezien deze aan zijn eigen gedrag te wijten zijn.

De voorzieningenrechter beslist dan ook tot ontruiming van de woning.Lees meer