Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Tekortkoming van huurder geldt ook voor partner

12 Jan 2012

Als reden tot ontbinding van de huurovereenkomst voert verhuurder aan dat de hoofdhuurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen. De hoofdhuurder hierna te noemen huurder A zou gedragingen hebben vertoont die volgens de verhuurder een ontbinding zouden rechtvaardigen. Zo heeft huurder A in strijd met bepalingen uit de huurovereenkomst een mast geplaatst, zijn partner (huurder B) het gebruik van het gehuurde hebben geven en drugs gebruikt.

De rechter stelt in de beoordeling de vraag of de gedragingen van de huurder A zodanig zijn dat de huurovereenkomst ontbonden dient te worden. Deze vraag kan bevestigend worden geantwoord, huurder A toont geen begrip voor het feit dat de verhuurder de contractuele verplichtngen in stand wilt houden. Huurder A gedraagt zich niet als een goede huurder en toont ook niet aan dat hij hierin verandering gaat brengen. Een andere vraag die de rechter stelt is of het huwelijk tussen huurder A en huurder B de ontbinding en ontruiming in de weg staat. Door het huwelijk is huurder B toegetreden tot de huurovereenkomst, echter wel na de ontbindingsbevoegheid van de verhuurder. Hierdoor is de partner (huurder B) niet toegetreden in een volwaardige huurovereenkomst en moet geldt de tekortkoming van huurder A ook tegen haar. Gezien de ernst van de gedragingen van huurder A is ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardig.

De kantonrechter beslist dan ook tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woonruimte.Lees meer