Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming wegens hennepplantge

23 Jan 2012

De politie heeft geconstateerd dat er in de schuur, behorende tot de woning wiet planten worden gekweekt. Als reactie hierop heeft verhuurder de huurder de keuze gegeven om de huur vrijwillig op te zeggen, met een opzegtermijn van drie maanden. Huurder heeft van deze keuze geen gebruik gemaakt.

Verhuurder vordert nu ontruiming van de woning op basis van het plegen van wanprestatie in de nakoming van de huurovereenkomst. Het kweken van wiet planten is naar mening van de verhuurder een ernstige tekortkoming dat leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Huurder voert geen verweer tegen de ontruiming, wel tegen de termijn waarin de ontruiming moet plaatsvinden. Huurder stelt dat zij twee kinderen heeft. Een van haar kinderen heeft gedragsproblemen en voor haar zou verhuizen aanvullende moeilijk zijn. Het kind heeft behoefte aan duidelijkheid, door de gedragsproblemen is het niet goed voor het kind om eerst tijdelijk ergens te verblijven en dan vervolgens weer te moeten vertrekken. Huurder heeft zelf al gezocht naar een woning, maar heeft gezien zij moet leven van een uitkering nog geen woning gevonden die zij kan betalen. Huurder verzoekt om haar tot eind 2012 de tijd te geven een geschikte woning te vinden.

De voorzieningenrechter is van mening dat de verhuurder voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een wanprestatie. Verder is de rechter van oordeel dat gezien de persoonlijke situatie van huurder, de termijn voor de ontruiming te kort is. Gezien de gedragsproblemen van haar kind is het wenselijk om slecht één keer te hoeven verhuizen. Echter vindt de rechter een ontruimingstermijn van een jaar niet redelijk. De rechter beslist dan ook dat huurder drie maanden te tijd krijgt om de woning te ontruimen.Lees meer