Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming wegens ernstige overlast en aanwezigheid van vuurwerk

27 Jan 2012

Verhuurder vordert ontruiming van het gehuurde op basis van ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, bestaande uit de overlast die huurder en haar huisgenoten c.q. bezoekers rondom de woning hebben veroorzaakt. Verhuurder heeft al een groot aantal klachten ontvangen van omwonenden, de overlast heeft voor de omwonenden een onhoudbare situatie gecreëerd. Een aantal omwonenden heeft ook aangegeven huurder en diens gezinsdleden niet te willen aanspreken op de overlast vanwege de de agressieve houding van de overlastgevers.

Naar aanleiding van de overlast heeft verhuurder huurder meerdere brieven gestuurd en met de huurder gesprekken gevoerd omtrent de overlast. Tijdens een gesprek met verhuurder heeft huurder de overlast deels ontkend en deels kenbaar gemaakt dat zij zich niet verantwoordelijk acht voor de overlastklachten. Hierbij is huurder gewezen op haar plichten die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Naar aanleiding van de aanhoudende overlastklachten en een overval die zou hebben plaatsgevonden in de woning van de huurder, laat verhuurder per brief aan huurder weten dat er een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst gestart zal worden. In het onderzoek van de overval treft de politie ook 60 mortierbommen aan in de woning. Door de vondst van de mortierbommen dringen omwonenden nu hevig aan dat er achtie wordt ondernomen, de omwonen geven aan dat zij vrezen voor hun leven. Huurder voert aan dat de overlast samenhing met de aanwezigheid van haar vriend, welke in het gezin veel onrust veroorzaaktte. Nu de relatie met die vriend tot een einde is gekomen, is ook de overlast aanzienlijk verminderd.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de verhuurder voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake van overlast is rondom de woning van de huurder. Het hebben van zo een grote hoeveelheid illegale vuurwerk levert naar mening van de voorzieningenrechter een ernstige tekortkoming in de nakoming van het huurovereenkomst, dat ontbinding gerechtvaardigd is. En beslist dan ook tot ontruiming van de woonruimte.Lees meer