Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding wegens bedreiging van verhuurder

06 Feb 2012

De rechter beslist tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de kamer die verhuurder in zijn woning aan huurder verhuurt. Verhuurder is van mening dat de huurder zich vanaf het begin niet als een goede huurder gedraagt. Zo verspilt de huurder energie door ramen en deuren op te laten staan, houdt hij zonder toestemming een kat en rookt hij wiet op de kamer wat overlast bezorgd bij de overige huurders. Hierbij komt ook dat de huurder regelmatig bedreigende uitlatingen doet jegens de verhuurder. Huurder heeft de verhuurder zelfs met een mes bedreigd. De bedreigingen waren van zodanige ernstige aard dat verhuurder tot twee keer toe aangifte heeft moeten doen. Door de bedreigingen heeft de verhuurder angst om in zijn eigen huis te verbllijven, hij voelt zich niet veilig.

Huurder betwist dat hij de de verhuurder ooit heeft uitgescholden of bedreigd. Huurder stelt dat door het ontbreken van een afzuigkap hij regelmatig de ramen en deuren open laat staan. Huurder is van mening dat door de bazige autoritaire houding van de verhuuurder de kwestie uit de hand is gelopen. Ook is de huurder van mening dat de verhuurder geen spoedeisend belang heeft bij de ontruiming gezien de betreffende bedreigingen al van enkele maanden geleden zijn. Ook heeft verhuurder volgends de huurder niet voldoende aannemelijk gemaakt dat hij zich onveilig zou voelen in zijn woning.

De rechter is van oordeel dat de tijdsverloop niet meebrengt dat er geen sprake is van spoedeisendheid. Huurder heeft tevens nimmer te kennen gegeven spijt te hebben van hetgeen gebeurd is. Huurder is van mening dat het gebeurde hem niet toegerekend kan worden. Gezien de aard van de incidenten acht de rechter het aannemelijk dat de verhuurder zich niet meer veilig voelt in zijn woning. Vaststaand feit is dat de verhuurder door de huurder met een mes is bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding hiervan besloten om de huurder strafrechtelijk te vervolgen. Met de bedreiging met het mes heeft de huurder de grens van het betamelijke ruimschoots overschreden. Het gedrag van de huurder is aan te merken als een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichting zich als goede huurder te gedragen.

De huurovereenkomst wordt in de bodemprocedure ontbonden.Lees meer