Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding huurcontract na aanhoudende overlast

14 Mar 2012

Huurder veroorzaakt ernstige en aanhoudende overlast. Op verzoek van de veiligheidsregisseur van de gemeente Capelle aan den Ijssel is er onderzoek gedaan naar de overlast die door huurder zou worden veroorzaakt. Naar aanleiding hiervan is er een overlastraportage opgesteld waarin vele meldingen van overlast zijn opgenomen.

Verhuurder is van mening dat de huurder is tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomt door het veroorzaken van vergaande overlast voor haar omwonenden. Door de overlast van de huurder, is het voor de verhuurder niet mogelijk om een rustig woongenot voor de omwonenden te leveren. De ontruiming wordt naast de overlast ook rechtvaardigd door de huurachterstand van meer dan 3 maanden.

De rechter is van oordeel dat door de overlast en de huurachterstand en het uitblijven van verbetering, er niet meer van de verhuurder gevergd kan worden het gedrag van de huurder te tolereren. Op basis van deze punten ziet de rechter het spoedeisend belang van de verhuurder. De rechter is verder van mening dat er voldoende aannemelijk is gemaakt dat de huurder in ernstige mate is tekortgeschoten in de nakoming van de plichten uit de huurovereenkomst. Het verweer van de huurder dat de woning gehorig is gaat niet op. Juist als een pand gehorig is, mag er van bewoners verwacht worden dat zij geluidsoverlast voorkomen.

Ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming wordt toegwezen.Lees meer