Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming en ontbinding wegens onderverhuur aan derden

02 Apr 2012

Huurder heeft de woning die hij van de verhuurder huurde voor € 402,43,- p.m.  geruime tijd onderverhuurd aan derden voor een bedrag van € 800,- p.m. De onderverhuur heeft zonder toestemming van de verhuurder plaatsgevonden. Het onderverhuurverbod is opgenomen de algemene bepalingen van de huurovereenkomst. Het onderverhuren wordt gezien als een tekortkoming in de nakoming van de plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst, en geeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst te ontbinden. De verhuurder eist onbinding en ontruiming en een schadevergoeding op basis van de door de huurder ontvangen huur termijnen.

De rechter wijst de gevorderde ontbinding van de huur overeenkomst en ontruiming van het gehuurde toe. Echter de gevorderde schadevergoeding wordt niet toegewezen, gezien niet aannemelijk is gemaakt dat verhuurder schade heeft geleden. Dat de huurder de woning tegen een hogere prijs heeft kunnen onderverhuren wil niet zeggen dat de verhuurder ook daadwerkelijk de opbrengst die de hogere huurprijs met zich meebrengt zou ontvangen. Voor schadevergoeding komt niet in aanmerking de opbrengst die verhuurder had kunnen maken, maar de opbrengst waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij die ook werkelijk zou hebben gemaakt.Lees meer