Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding huurovereenkomst door aanwezigheid van asbest in het gehuurde

26 Apr 2012

Huurder en verhuurder hebben al sinds 1996 een huurcontract voor de huur van een winkelruimte/bedrijfruimte. Het huurcontract is op 13 februari 2011 stilzwijgend verlengt voor de duur van 5 jaar. De opzeggingstermijn is één jaar.

Huurder heeft de verhuurder per brief van 31 maart 2011 laten weten te willen afzien van de verlenging van het huurcontract. Reden hiervan is de aanwezigheid van een agressieve niet hechtgebonden asbest in het gehuurde. Huurder heeft een asbestrapportage laten opstellen door Sanitas Inspecties & Analyses B.V. Volgens de huurder is de verhuurder als sinds 28 januari bekend met de aanwezigheid van de asbest. Verhuurder heeft huurder hier nimmer van in kennis gesteld. Huurder is daarom ook van mening dat er sprake is van dwaling. Als de huurder op 28 januari in kennis was gesteld van de aanwezige asbest, had hij onmiddelijk het huurcontract beeindigt en had er geen verlenging plaatsgevonden. Huurder heeft de verhuurder verzocht de asbest te verwijderen.

Huurder is voort van mening dat de verhuurder is tekortgeschoten in de nakoming van het huurcontract. De verhuurder is op 28 januari 2010 door Ingenieursbureau Broomans B.V. in kennis gesteld van het asbest, maar heeft ondanks herhaaldelijk sommaties de asbest niet verholpen. Op 18 april 2011 heeft huurder per brief het huurcontract ontbonden. Huurder betaald vanaf 1 mei 2011 geen huur meer. Huurder eist op basis van dwaling vernietiging van het huurcontract. Voort eist huurder ook terugbetalingen van de huur termijnen vanaf 28 januari 2010, repectievelijk 13 februari 2011.

Verhuurder voert aan dat de aanwezigheid van de asbest geen gebrek is omdat de asbest zich niet bevindt in de werkruimte van de huurder. Volgens verhuurder moest het voor huurder bekend zijn dat er bij de bouw van het winkelcentrum gebruik gemaakt is van asbest. Het huurcontract is aangegaan voor de periode van 5 jaar en kan niet worden ontbonden enkel om de aanwezigheid van asbest.  

De rechter stelt de vraag of de door asbest getroffen plekken tot het gehuurder behoren, om te kunnen beoordelen of er sprake is van een gebrek. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.

Uit de rapportages van beide asbestspecialisten is op te maken dat door de  aanwezige asbest het gehuurde niet veilig te gebruiken is en dat het zonder sanering feitelijk onbruikbaar is. Verhuurder was op de hoogte van de aanwezigheid van de asbest en heeft verzuimt de huurder hiervan in kennis te stellen. Het verweer van de verhuurder dat de huurder ervan op de hoogte moest zijn dat er voor de bouw van het winkelcentrum asbest was gebruikt, gaat niet op. Door het niet in kennis stellen van de huurder is de verhuurder tekortgeschoten in de nakoming van het huurcontract, die ontbinding rechtvaardigd.

De rechter beslist dan ook ontbinding van het huurcontract per 18 april 2011.

 

 Lees meer