Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Vordering tot ontruiming wegens aanhoudende overlast

01 May 2012

Omwonenden ondervinden al geruime tijd overlast vanuit en rondom de woning van de huurder. Huurder ontvangt jongeren aan de woning die voor geluidsoverlast zorgen. Ook is er sprake van vervuiling. Huurder is vele malen door de woningstichting aangesproken. Er heeft ook een huisbezoek plaatsgevonden wegens de vele klachten door omwonenden. Tijdens het huisbezoek is huurder er nogmaals op gewezen dat er een einde moet komen aan de overlast en dat er ook geen bezoeken van jongeren meer mogen plaatsvinden.

Ondanks de vele waarschuwen komt er geen eind aan de overlast. De woningstichting laat huurder weten dat zij juridische stappen zullen gaan ondernemen. Ook na deze mededeling blijft de overlast aan. De woningstichtign is van mening dat huurder een belemmiering is voor het woongenot van de omwonenenden. De klachten die de woningstichting ontvangt hebben betrekking op geluisoverlast, vervuiling en het creeeren van een onveilig gevoel voor de omwonenden door de bezoeken van drugsgebruikers en criminelen. De woningstichting is van mening dat de huurder zich niet langer als een goede huurder gedraagt en eist ontruiming. De woningstichting overlegt een aantal verklaringen, zoals rapporten van de politie en ondertekende klachten van buurtbewoners. Ook laat de woonstichiting tijdens de mondelinge behandeling van 16 augustus 2012 twee buren een verklaring afleggen.

De rechter is van oordeel dat het onbetwist vast staat dat er sprake is van overlast vanuit en rondom de woning. Overlast die met name werd veroorzaak door personen die zich in de woning bevonden. Het bezorgen van overlast aan anderen kan worden aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming van de plichten die uit de huurovereenkomst voortvloeien. Dit is een grond om de huurovereenkomst te ontbinden. Op basis van alle verklaringen en producties acht de rechter het voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van aanhoudende overlast. De woonstichting heeft lang genoeg gewaarschuwd en gekeken of de overlast zou afnemen.

De rechter veroordeeld de huurder om binnen 14 dagen na betekening van de uitspraak van de rechter, de woning te verlaten en te ontruimen.

 Lees meer