Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Wegens aanhoudende overlast vordering tot ontruiming toegewezen

13 Jun 2012

Verhuurder eist ontruiming van een woning waar aanhoudende overlast plaatsvindt jegens -veelal- oudere bewoners in het complex waar het gehuurde onderdeel van is. Huurder veroorzaakt overlast zoals: geluidsoverlast door harde muziek, 's nacht aanbellen en aankloppen bij buren, bespelen van een gitaar in de binnentuin met daarbij vals gezang en in dronken toestand liggen op het pad naast het complex.

Huurder heeft ook met een grote koksmes in het complex rondgelopen en daarmee de overige bewoners ernstig geïntimideerd. De politie is toen ingeschakeld en heeft het mes van huurder afgenomen. Hier op volgend heeft huurder een bewoner bedreigd om nooit meer de politie te bellen. Het gedrag van de huurder zorgt er voor dat de overige bewoners zich niet meer veilig voelen, de bewonders zijn bang voor de huurder. Verhuurder heeft huurder te kennen geven dat er herhaaldelijk over hem wordt geklaagd en dat hij maatregelen moet treffen om de overlast te beeïndigen. Vooralsnogblijft de overlast aanhouden. Verhuurder is van mening dat de huurder tekortschiet in zijn verplichitingen als huurder.

De rechter is van oordeel dat de overlast toewijzing van de gevorderde ontruiming rechtvaardigt. De overlast is aan te merken als een enstige tekortkoming in de plichten van de huurder die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

De verordening wordt toegewezen, huurder dient de woning te ontruimen en te verlaten.Lees meer