Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming na beeïndiging van overeenkomst met Staat

20 Jul 2012

Vordering in kort geding toegewezen. De Staat vordert ontruiming van de door gedaagde in gebruik zijnde ruimte. De Staat is eigenaar van een kasteel welke een beleids en publieke functie heeft. Voor beide functies doet de Staat een aanbeveling ten behoeven van cateringsdiensten. De Staat heeft naar aanleiding van deze aanbesteding met gedaagden een "overeenkomst cateringdiensten" afgesloten.

Nadat de overeenkomst 2 keer is verlengt deelt de Staat aan gedaagde mee dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden. Eind december 2011 vindt deze aangekondigde aanbevelingdprocedure plaats, gedaagde schtijft zich hiervoor in. De Staat besluit om de opdracht tot de cateringdiensten met een ander bedrijf aan te gaan. De vordering van gedaagde tegen dit besluit zijn door de voorzieningenrechter niet toegewezen. De overeenkomst wordt per 31 mei schriftelijk door eiser beeïndigt.

Gedaagden stelt dat de overeenkomt met de Staat is de kwalificeren als een huurovereenkomt en doet beroep op huurbescherming.

De rechter komt tot de conclusie dat er in deze geen sprake is van een huuroveroveenkomst. Volgens de rechter ligt in de overeenkomst de nadruk op de levering van diensten en niet op het gebruiksrecht van ruimten. Ook acht de rechter niet gebleken of gesteld dat het huurelement een overheersend karakter had in de overeenkomst. Het feit dat de activeiten in verband met verbouwing elders in het kasteel hebben plaatgevonden, geeft aan dat de ruimte niet doorslaggevend was in de overeenkomst.

Gedaagden wordt veroordeld tot ontruiming op straffe van een dwangsom van €10.000 pr dag tot een maximum van €200.000,-.Lees meer